+31 612 345 678
bestuur@zozw.nl

Blog

09 juli 2023

Gezond voor Zorg; de kracht van Preventie.

De focus van de overheid dient meer op het behoud van gezondheid te worden gericht. Door meer geld beschikbaar te stellen voor zorg-preventie zullen op termijn de zorgkosten afnemen en de werkdruk worden verlaagd. In een artikel van Albert van de Horst en Jasper de Jong wordt een nadruk gelegd op de importantie van preventie.Zij […]
Lees meer...
12 september 2022

Over-macht, Onmacht en Zelfredzaamheid

Case: Jan is achter in de 60 en loopt al 30 jaar met een chronische ziekte rond. Hij staat voortdurend onder controle en ondergaat verschillende operaties en behandelingen. Naarmate de tijd verstrijkt krijgt hij meer last en uiteindelijk wordt hij opnieuw geopereerd. De operatie op zich lukt, maar de ziekte dient zich al snel weer […]
Lees meer...
21 maart 2022

Zorg en Politiek; Ontwikkeling vs Bezuinigen.

De laatste twee jaren heeft de Zorg vooral in het teken gestaan van het omgaan met Corona en de gevolgen daarvan op lichaam en organisatie. De gehele Zorgsector werd volledig verrast door het aantal patiënten wat zich in korte tijd aanmeldden en veel organisaties bleken niet goed ingesteld qua faciliteiten en personeel. Het was alsof […]
Lees meer...
05 maart 2022

Wie betaalt voor Zorg aan Oekraïense vluchtelingen?

Sommige inwoners van Waalwijk ondernemen actie om vluchtelingen uit de Oekraïne tijdelijk onderdak te geven. Initiatieven als deze worden vaak genomen op grond van emotionele betrokkenheid in combinatie met kwaliteiten als menslievendheid, lef en daadkracht. Men wil mensen in nood helpen en geven dat een zekere prioriteit. In sommige gevallen wordt men daarbij geconfronteerd met […]
Lees meer...
07 februari 2022

Patiëntenparticipatie; een toekomstbeeld voor de korte termijn.

Patiëntenparticipatie!  Een benadering over het Wat en het Hoe? De Nederlandse Patiëntenfederatie [NPF] hanteert de volgende stelling voor de term ‘patiëntenparticipatie’: <<Patiëntenparticipatie betekent het benutten van specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten of cliënten en/of hun naasten voor alles waar de zorg beter van kan worden. ... Denk aan projecten voor inrichting, organisatie of kwaliteit van zorg, onderzoek, […]
Lees meer...
11 januari 2022

Criteria voor 'Goede Zorg"

De term 'Goede Zorg' klinkt als een cliché.Goede Zorg klinkt als een vanzelfsprekendheid voor iedereen die Zorg nodig heeft.Kwaliteit van Zorg wordt meestal subjectief beoordeeld op het moment dat de hulp wordt geboden vanuit persoonlijke ervaring en beleving.Het spanningsveld zit tussen de kwaliteitscriteria vanuit de hulpverlener en de beleving ervan vanuit de hulpvrager. Wat zijn […]
Lees meer...
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram