+31 612 345 678
bestuur@zozw.nl
11 januari 2022

Criteria voor 'Goede Zorg"

De term 'Goede Zorg' klinkt als een cliché.
Goede Zorg klinkt als een vanzelfsprekendheid voor iedereen die Zorg nodig heeft.
Kwaliteit van Zorg wordt meestal subjectief beoordeeld op het moment dat de hulp wordt geboden vanuit persoonlijke ervaring en beleving.
Het spanningsveld zit tussen de kwaliteitscriteria vanuit de hulpverlener en de beleving ervan vanuit de hulpvrager.

Wat zijn de criteria van 'Goede Zorg' die zowel acceptabel zijn voor de vraag als voor het aanbod?

Voor de kant van het Zorg-aanbod zijn strenge eisen vastgelegd in wet- en regelgeving.
Er is een Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg.
Daarnaast is er een 'BIG'register waar Zorgaanbieders in staan vermeld.
Er is een Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen én
een Wet Toelating Zorginstellingen.
Al met al zijn er aan de uitvoering van Zorg, strenge kwaliteitseisen gesteld.

De 'vraagkant' is die van de potentiële patiënt en kenmerkt zich door het feit dat iemand een bepaalde vorm van Zorg nodig heeft waarbij de aanleiding voor de hulpvraag in combinatie met de 'persoonlijkheid' van de 'patiënt' voor een groot deel bepaalt wat de kwaliteitsnormen zijn t.o.v. de te ontvangen Zorghulp.
Iemand met een acuut hartinfarct heeft een andere beleving dan iemand die zijn enkel verstuikt met wandelen.
In beide gevallen speelt de omgeving vaak ook nog een rol waar het gaat over de beoordeling van de hulpverlening.
Een betrokken familie typeert zich vaak als een kluwen van meningen ten opzichte van de kwaliteit van de hulpverlening met veel stuurlui op de wal. Dit varieert tussen volledige medewerking en begrip tot geweld tegen hulpverleners. Het gedrag is een gevolg van de emotie die wordt ervaren.
'Goede Zorg' wordt vaak zo beoordeeld wanneer de hulpverlening binnen beperkte tijd het gewenste resultaat biedt.
Duurt het wat langer of gaat de behandeling gepaard met een paar ongemakken dan wordt al snel de kritiek wat scherper en de mening wat negatiever.
Onbekend maakt onbemind en pijn doet vaak zeer.

Het Zorgscala is bijzonder uitgebreid en bevat talloze methoden, technieken en handelingswijzen, variërend van zalvend tot bijzonder ongemakkelijk.
Desondanks wordt elke vorm van hulpverlening uitgevoerd vanuit de beste intenties om de kwaal, kwetsuur of hulpvraag zo goed mogelijk te behandelen. Dat vertrouwen mag iedereen zichzelf aanmeten.
'Goede Zorg' is moeilijk te definiëren en kan alleen ervaren worden als een goede samenwerking tussen hulpvrager en hulpverlener.
Een goed dialoog waarbij duidelijkheid wordt verkregen tussen wat de hulpvraag is en waartoe de hulpverlening in staat is; dát is het fundament onder een goede kwaliteit van de Zorg in het algemeen.
Helderheid en wederzijds respect!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram