+31 612 345 678
bestuur@zozw.nl

Doelstelling 2022 en 2023

De centrale speerpunten van ZoZW zijn gericht op de kwaliteitsaspecten binnen de Zorg in breed perspectief, beschouwd vanuit zowel de Zorg-vraag als het Zorg-aanbod.

Voor het Zorg-aanbod houdt ZoZW toezicht op de professionele ontwikkelingen in de Zorg en de lokale vertaling daarvan naar de 1e, 1,5 en 2e lijns Zorg, in het bijzonder de Hagro’s, MIJZO, ETZ en JBZ.

ZoZW stelt zich centraal op tussen deze organisaties en ontwikkelt programma’s om deze toekomstgericht uit te lijnen qua werkzaamheid, beleid en organisatie.

Een voorbeeld daarvan zijn de 1e Zorgsymposia Waalwijk op 07 Oktober 2021 en 23 Juni 2022 in het Gemeentehuis van Waalwijk waar de genoemde organisaties bijeen waren om te praten over de Zorgvisie voor de komende jaren. Dit tot grote tevredenheid van alle deelnemers.

[Zie in 'Nieuws' de foto deelnemers 1e Zorgsymposium 07 Oktober 2021]

Ten aanzien van de Zorgvraag zal in 2022 en 2023 het programma worden uitgebreid met activiteiten waarbij de gemeenschap extra wordt betrokken bij de ontwikkelingen en de uitvoering van de Zorg op verschillende niveaus. Dit initiatief sluit naadloos aan op de landelijke ontwikkeling van de Zorg en het onderwerp ‘Patiëntenparticipatie’ wat daarin staat vermeld als een van de belangrijkste pijlers onder het toekomstbeeld. 

In uitvoering gaan we naar de gemeenschap toe i.p.v. dat we ons afwachtend opstellen. We benaderen de inwoners op buurtniveau met thema gebonden bijeenkomsten.

Voorbeelden daarvan zijn onderwerpen als: Patiëntenparticipatie, Zinnige Zorg, Zelfredzaamheid, Mantelzorg en Sociale Cohesie. Bewustwording van de kracht van het collectief vanuit en met persoonlijke kwaliteiten is daarin een kernpunt.

Tijdens deze bijeenkomsten bieden we de mensen informatie over allerlei onderwerpen die bijdragen aan de ervaring van eigen kwaliteiten, mogelijkheden en verantwoordelijkheid.
Extra aandacht krijgt het thema "Positieve Gezondheid" als handvat om, individueel, gezondheid en welzijn te kunnen meten.

Een realistisch denkbaar effect van die informatie is dat men zich op korte termijn twee keer afvraagt of de roep om hulp bij de huisarts wel de juiste is waardoor de huisartsenpraktijken worden ontzien van onterechte hulpvragen. 

Tevens wordt uitgelegd hoe ‘de Zorg’ praktisch georganiseerd wordt op grond waarvan de verwachtingspatronen realistischer worden en de juiste vragen kunnen worden gesteld aan de juiste hulpbron. 

envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram