+31 612 345 678
bestuur@zozw.nl

Nieuws

26 augustus 2023

Pensioen Ben Imholz biedt mogelijkheden voor ZoZW

Ben Imholz; sinds de oprichting, penningmeester van Stichting ZoZW, gaat met pensioen als internist binnen het ETZ. ETZ verliest daarmee een bijzondere medicus die niet eenvoudig te vervangen zal zijn en wij genieten van zijn extra inzet binnen ons bestuur. We betreuren het afscheid van voorbeeldig specialisme maar we weten dat hij verbonden en betrokken […]
Lees meer...
29 maart 2023

3e Zorgsymposium Succes

Op Dinsdag 21 Maart vond in de Raadzaal van het gemeentehuis van Waalwijk het 3e Zorgsymposium Waalwijk plaats. Er waren net genoeg zetels rond de ovale tafel om de 27 Zorgpartners aan te laten schuiven. Daaronder ook een aantal deelnemers vanuit de samenleving. De Vereniging van Ouderenbonden waren op uitnodiging ruim vertegenwoordigd met mensen vanuit […]
Lees meer...
02 maart 2023

Lieke Hesemans; beleidsmedewerkster ZoZW

Mogen wij voorstellen: Lieke Hesemans. Lieke is projectleider binnen de organisatie Zorgbelang Brabant – Zeeland. ZoZW heeft behoefte aan een professionele ondersteuning voor de uitvoering van het beleid. Lieke gaat hier in samenwerking met haar eigen team invulling aan geven. We zijn blij met de samenwerking en we zien deze relatie als een belangrijke verrijking […]
Lees meer...
02 maart 2023

Samenwerking ZoZW - Zorgbelang Brabant

Samenwerking ZoZW en Zorgbelang Brabant – Zeeland een feit. Vanaf 1 Maart werken stichting ZoZW en Zorgbelang Brabant – Zeeland samen. Daarbij ondersteunt Zorgbelang de uitvoering van het ZoZW-beleid. Het doel om in Waalwijk een representatieve Zorg- en Gezondheidscampus te realiseren vergt steeds mee inzet en organisatie. De hulp van een professionele medespeler was daarom […]
Lees meer...
28 november 2022

Nieuw bestuurslid

Met groot genoegen stellen wij u Kees de Jager voor als nieuw bestuurslid van ZoZW. Als voormalig huisarts in Sprang Capelle is hij altijd nauw betrokken geweest met de regionale Zorg. We beschouwen zijn komst niet alleen als zeer gewenst maar zeker ook als een forse versterking van ons team. We heten hem van harte […]
Lees meer...
25 oktober 2022

Dag van de Mantelzorg

Dag van de Mantelzorg. Wij willen u graag informeren over de Dag van de Mantelzorg. Deze dag is op donderdag 10 november. Op de dag van de Mantelzorg zetten wij de Mantelzorgers van de gemeente Waalwijk extra in het zonnetje.  Wat is Mantelzorg? Eén op de 4 inwoners in de gemeente Waalwijk is een mantelzorger. Mantelzorgers zijn […]
Lees meer...
10 oktober 2022

Plannen voor regionaal gezondheidscentrum en woningbouw  

Ziekenhuisterrein locatie ETZ Waalwijk verkocht   Het terrein en de gebouwen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan de Kasteellaan in Waalwijk zijn verkocht. Op termijn komen op deze plek een nieuw regionaal gezondheidscentrum en 195 woningen. Het ETZ en Mijzo investeren in de toekomst van de zorg in Waalwijk, samen met koper en ontwikkelaar Peters Projectontwikkeling […]
Lees meer...
19 september 2022

IJslandse jongeren het gezondst !

"Hoe zijn IJslandse tieners van de grootste drinkers en rokers in Europa veranderd naar de gezondste in 20 jaar? Traditioneel was het onderzoek gericht op individuele gedragsverandering: tieners zich laten onthouden van alcohol of drugs. Maar de campagneleiders in IJsland geloofden dat de focus op "nee zeggen" de kern miste. ... Wat als drugs- en […]
Lees meer...
12 augustus 2022

Tini Voogd overleden.

Met grote verslagenheid hebben wij gister kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid TINI VOOGD We verliezen met hem een bijzondere man met een zeer sterke betrokkenheid en verbondenheid met onze stichting en haar doelen. Als prachtige Mens en als bestuurslid gaan we hem enorm missen als een man met een kritische beschouwing […]
Lees meer...
27 juli 2022

Positieve Gezondheid

De Zorg in Nederland kenmerkt zich steeds sterker als een gebied waarin zelfredzaamheid een belangrijke rol speelt. Een hulpvraag is niet meer een vanzelfsprekendheid om direct een scala aan hulpbronnen aan te boren. De Nederlander wordt vriendelijk doch dringend verzocht om eerst eens bij zichzelf te raden te gaan of de hulpvraag wérkelijk professionele hulp […]
Lees meer...
24 juni 2022

2e Zorgsymposium Waalwijk was een succes!

Het 2e Zorgsymposium Waalwijk op Donderdag 23 Juni j.l. was wederom een groot succes. Het is inmiddels duidelijk dat alle stakeholders een grote betrokkenheid hebben met de regionale en landelijke Zorgkwaliteit. Zij hebben de intentie om proactief in te zetten op programma's die de ontwikkeling ondersteunen en vormen. Patiëntenparticipatie en Positieve Gezondheid spelen daarin belangrijke […]
Lees meer...
29 mei 2022

2e Zorgsymposium Waalwijk

Donderdag 23 Juni a.s. vindt in de Raadzaal van het Gemeentehuis Waalwijk het 2e Zorgsymposium plaats. Het 1e werd op 7 Oktober 2021 gehouden en daar bleek uit de animo dat er onder de zorginstanties een behoefte is voor structureel overleg ten bate van de ontwikkelingen en de kwaliteit van de regionale Zorg. Dit tekent de professionele […]
Lees meer...
18 maart 2022

ZoZW blij met publicaties

Afgelopen week verschenen op 9 maart 2022 een tweetal artikelen in het Brabants Dagblad en het Weekblad over de plannen van het ETZ en de gemeente aangaande de gebiedsontwikkeling van het huidige ziekenhuis terrein aan de Kasteellaan in Waalwijk. De Stichting kijkt met gepaste trots terug op haar inspanningen sinds de oprichting op 17 oktober 2019. […]
Lees meer...
18 maart 2022

Lokale pers volgt ZoZW

Het belang van goede Zorg dringt steeds verder door tot de Gemeenschap dank zij de aandacht die de lokale pers schenkt aan het onderwerp. De ontwikkelingen van het ETZ Waalwijk worden op de voet gevolgd waarbij de inzet van Stichting ZoZW in relatie wordt gebracht. De samenwerking tussen ZoZW en de verbonden Zorg-partners vormt een […]
Lees meer...
16 maart 2022

Nieuwsbericht verandert negatief stigma.

Het nieuwsbericht over de ontwikkelingen van en rond het ETZ Waalwijk is goed ontvangen door de inwoners. Door het bericht waarin wordt bevestigd dat het ETZ Waalwijk, in tegenstelling tot ontmanteling, wordt uitgebreid met een volwaardige diagnostiek en polikliniek zorgt voor een verbetering van het negatieve stigma vanuit de lokale bevolking. Het algemene beeld was […]
Lees meer...
14 maart 2022

"ZORG" prominent aanwezig in Debat.

Donderdag 10 Maart 2022 was de dag waarop het Gemeenteraad-verkiezingsdebat Waalwijk plaatsvond. Plaats van handeling; Jongerencentrum Tavenu aan de Taxandriaweg. Alle fracties waren aanwezig, elk met een kleine afvaardiging van hun achterban. Met elkaar een goed gevulde zaal met betrokken luisteraars en gedreven sprekers die onder aanvoering van een uitstekende stalmeester, 6 onderwerpen met elkaar […]
Lees meer...
05 februari 2022

ZoZW ontvangt cheque van GroenLinksaf Waalwijk

Op 5 Februari 2022 ontving ZoZW een financiële ondersteuning van de Waalwijkse coalitiepartij GroenLinksaf. Deze politieke partij ondersteunt elk jaar een 'goed doel' met een aantoonbaar maatschappelijk karakter. De doelstellingen van ZoZW vallen daaronder met hun inzet om de kwaliteit van de lokale Zorg te beschouwen, te evalueren en desgewenst te helpen ontwikkelen in nauwe […]
Lees meer...
12 januari 2022

Persbericht ETZ November 2021 en betrokkenheid ZoZW

 Verkenning mogelijkheden om huidige gebouw te vervangen door nieuwbouw ETZ onderstreept belang ziekenhuis Waalwijk  Patiënten kunnen ook de komende jaren in locatie ETZ Waalwijk terecht voor poliklinische en niet-complexe zorg, eenvoudige diagnostiek en chronische vervolgzorg. De raad van bestuur van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) volgt hiermee het advies op van een interne werkgroep die in […]
Lees meer...
11 januari 2022

Onze gesprekspartners

De kracht van een collectief bepaalt de resultaten van de samenwerking.Communicatie is de belangrijkste kwaliteit binnen een organisatieverband en ZoZW is blij met de gesprekspartners waarmee zij de doelstellingen kan bepalen en evalueren. En het aantal partners breidt zich steeds uit zoals te zien is op onze Netwerk pagina waar u zowel de logo's als […]
Lees meer...
11 januari 2022

1e Zorgsymposium Waalwijk

Op 7 Oktober 2021 organiseerde ZoZW in samenwerking met het ETZ het 1e Zorgsymposium voor Waalwijk en omstreken.Daarbij waren de meeste belangrijke zorg-stakeholders aanwezig.Centraal stond de zorgvisie 2.0 van het ETZ in relatie tot de samenwerking met de stakeholders.Uit de lezingen, gevolgd door een debat, bleek dat er een ruime interesse is om efficiënt met […]
Lees meer...
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram