+31 612 345 678
bestuur@zozw.nl

Nieuws

21 februari 2024

Goede zorg blijft beschikbaar in Waalwijk

n Waalwijk bundelen ETZ, Mijzo en PrimaCura hun krachten om goede zorg in Waalwijk beschikbaar te houden. Op het huidige ziekenhuisterrein aan de Kasteellaan bouwt Peters Projectontwikkeling het nieuwbouwplan Florissant Waalwijk. Naast 260 woningen komt hier zorg waar de hele regio van profiteert. ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), Mijzo en PrimaCura hebben als eerste hun langdurige huurcontract […]
Lees meer...
19 februari 2024

In Ouderenhuisvesting moeten ontmoetingsruimtes gerealiseerd worden

Om ervoor te zorgen dat ouderen ook in de toekomst goed wonen is een passend woningaanbod nodig 99 woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen en burgerinitiatieven ontvangen een bijdrage van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om 195 extra ontmoetingsruimten voor ouderen te realiseren. Zij doen dit met een bijdrage […]
Lees meer...
17 februari 2024

Bereidheid tot het verlenen van mantelzorg onder burgers is hoog

De behoefte aan mantelzorg zal toenemen, onder meer door vergrijzing De komende decennia zal vaker een beroep worden gedaan op burgers om mantelzorg te verlenen. Onderzoek met het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg laat zien dat de  bereidheid hiertoe onder burgers hoog is. Onder burgers die mantelzorg willen verlenen verschilt deze bereidheid wel per (zorg)taak. De bereidheid […]
Lees meer...
09 februari 2024

Veldpartijen stellen visie eerstelijnszorg 2030 vast

Met de visie nemen de veldpartijen van de eerstelijnszorg samen de verantwoordelijkheid om de toegankelijkheid en continuïteit te waarborgen ‘De eerstelijnszorg toegankelijk houden voor de mensen die dat nodig hebben en bijdragen aan gelijke kansen op goede gezondheid voor iedereen.’ Dát is het doel van de visie eerstelijnszorg 2030 die op 29 januari werd vastgesteld. […]
Lees meer...
06 februari 2024

Advies Nederlandse Sportraad: maak dagelijks voldoende bewegen vanzelfsprekend

Bewegen moet een vanzelfsprekend onderdeel worden van de alledaagse praktijk op scholen en op de kinderopvang, in de woon- en leefomgeving, binnen de zorg en binnen de werkomgeving. Dit is nu niet zo. De Nederlandse Sportraad roept het kabinet op de regie te pakken bij de transitie naar dagelijks voldoende bewegen, te beginnen bij de […]
Lees meer...
05 februari 2024

Eerstelijnszorg moet verbeterd worden

De eerstelijnszorg heeft een cruciale rol in het bevorderen van de gezondheid Zorgen dat mensen straks ook nog eerstelijns zorg kunnen krijgen en die zorg betaalbaar en van goede kwaliteit houden. Dat is in het kort het doel van de Visie eerstelijnszorg 2030. ActiZ is één van de partijen die de visie onderschrijft en ermee […]
Lees meer...
28 januari 2024

Sinds 2008 is de afstand tot huisarts licht toegenomen

Over het algemeen hoeven mensen die in het westen of midden van het land wonen, minder ver naar zorgvoorzieningen te reizen dan mensen die elders in Nederland wonen In 2022 moesten Nederlanders iets verder reizen om bij de huisarts te komen dan in 2008. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk was 1,1 kilometer, terwijl […]
Lees meer...
16 januari 2024

Eind 2023 zijn 6,5% van de verzekerden van verzekeraar veranderd

Overstapcijfer 2024 lager dan 2023 en gelijk aan overstapcijfers voor 2023 6,5% van de verzekerden zijn eind 2023 overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. In totaal gaat het tot nu toe om 1,2 miljoen overstappers, zo blijkt uit een voorlopige analyse door Vektis van cijfers van alle zorgverzekeraars. (bron Vektis) In 2023 kwam het definitieve percentage […]
Lees meer...
09 januari 2024

Meer gesprek over onnodig medicijngebruik nodig

De meest genoemde geneesmiddelen waar patiënten mee zouden willen stoppen zijn bloeddrukverlagers,cholesterolverlagers, antidepressiva en maagzuurremmers Bijna 40% van de patiënten is ontevreden met de medicijnen die ze gebruiken. Zo blijkt uit onderzoek dat het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) uitvoerde in het Medicijnpanel. Hoewel de helft van hen iets zou willen veranderen aan de medicijnen, bespreekt […]
Lees meer...
08 januari 2024

Direct inzicht in alle wachttijden op WachttijdZorg.nl

De maker van de site, Bedrijfskundestudent Julian Timmerman, heeft voor ogen dat mensen meer de zelfregie nemen voor hun medische zorg ‘’Met WachttijdZorg.nl hopen anesthesioloog Jan Timmerman en zijn zoon Julian de wachttijden in de verschillende ziekenhuizen meer in balans te brengen’’  Op de website WachttijdZorg.nl kan iedereen eenvoudig en gratis de wachttijden van elke Nederlandse […]
Lees meer...
31 december 2023

2024; het jaar waarin woorden in daden worden omgezet.

2024 wordt het jaar waarin alle visies en theorieën rond de ontwikkelingen van ETZ Waalwijk vast vorm krijgen. Eind 2023 werd de maquette gepresenteerd van het nieuwe regionale gezondheidscentrum en de aangrenzende nieuwe wijk "Florissant". ZoZW ziet vol vertrouwen de ontwikkelingen tegemoet en zet zich in voor de kwaliteiten van de inhoud en de betrokkenheid […]
Lees meer...
29 december 2023

Vanaf 1 januari is de Nutri-score het voedselkeuzelogo van Nederland

De Nutri-Score bestaat uit een letter (A tot en met E) en een kleur (donkergroen tot donkeroranje) Vanaf 1 januari is Nutri-Score officieel het voedselkeuzelogo van Nederland. Het is één van de hulpmiddelen om consumenten te helpen om betere keuzes te maken op het gebied van voeding. Met Nutri-Score vergelijk je dezelfde soort producten simpel […]
Lees meer...
28 december 2023

Mensen met weinig sociaal contact niet altijd eenzaam

Bijna drie kwart van mensen die vrienden weinig zien niet sterk eenzaam Mensen met weinig sociale contacten voelen zich vaker eenzaam dan mensen met veel contacten, maar dit geldt lang niet voor iedereen. In 2022 ervaarde 73 procent van de mensen die minder dan 1 keer per week contact hadden met familie, vrienden en buren, […]
Lees meer...
06 december 2023

Er is voor zorggebruikers schaarste in de zorg ontstaan

Mensen maken zich zorgen of zij in de toekomst nog goede zorg kunnen krijgen en dat geeft onzekerheid Bijna alle zorggebruikers weten dat er in de zorg schaarste zal ontstaat en één op de drie ervaart dat op dit moment ook al. Zo ervaren ze een lange wachttijd voor een consult bij een arts en […]
Lees meer...
02 december 2023

Na corona-herhaalprik driekwart minder kans op ziekenhuisopname

Herhaalprik blijft van belang voor kwetsbare personen Sinds september wordt de herhaalprik 2023 voor corona gegeven. De kans op ziekenhuisopname door corona was ruim 75% lager bij al eerder gevaccineerde 60-plussers die de herhaalprik haalden. In de periode van 9 oktober t/m 20 november werden 60-plussers die deze herfst wel en niet een COVID-19-vaccinatie hadden […]
Lees meer...
22 november 2023

Voor je hart is elke activiteit beter dan zitten.

Onderzoek toont aan dat er een relatie is tussen beweeggedrag en de gezondheid van het hart, maar geeft geen inzicht in het causale verband Vervang zitten een paar minuten per dag voor matig-intensieve lichaamsbeweging, en het heeft een betere gezondheid van het hart tot gevolg. Dit blijkt uit internationaal onderzoek, waaraan onder meer Maastricht UMC+ […]
Lees meer...
14 november 2023

Vooral jongvolwassenen voldoen minder vaak aan beweegrichtlijnen

Sinds 2020 voldoen steeds minder Nederlanders van 4 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen(externe link). In 2022 bewoog ruim 44,3% nog voldoende. Vooral jongeren, jongvolwassenen, mensen met betaald werk en hoger opgeleiden bewogen minder dan in 2019. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM waarin het cijfers over 2019 (voor de coronaperiode) met 2022 (na […]
Lees meer...
10 november 2023

Voor longpatiënten is het tijd voor verandering in zorg en gezondheidsbeleid

Meer dan de helft van de mensen met astma en 8 op de 10 mensen met COPD ervaart een matige tot ernstige ziektelast Mensen met longaandoeningen zijn actief, mentaal gezond en nemen steeds vaker samen met hun zorgverlener de beslissingen over hun zorg en behandeling. Toch is de situatie van mensen met longaandoeningen op veel […]
Lees meer...
06 november 2023

Voor patiënten met uitgezaaide borstkanker nieuw informatieplatform gelanceerd

Dit informatieplatform is gelanceerd voor iedereen die met uitgezaaide borstkanker te maken krijgt  Borstkankervereniging Nederland lanceerde op zaterdag 4 november een nieuw informatieplatform, www.uitgezaaideborstkanker.nl, speciaal voor mensen met uitgezaaide borstkanker en hun naasten. Tijdens het patiëntencongres Ik leef! met uitgezaaide borstkanker, op 4 november georganiseerd door het UMC in Maastricht en BVN, ging de website live. […]
Lees meer...
03 november 2023

Minder zware belasting voor werkende dan niet-werkende mantelzorgers

De niet-werkende groep mantelzorgers besteedt meer uren aan mantelzorg en voelt zich ook meer belast Werkende mantelzorgers van mensen met dementie zijn positiever over de kwaliteit van hun leven dan niet-werkende mantelzorgers. Deze laatste groep besteedt meer uren aan mantelzorg en voelt zich ook meer belast. Een verklaring is dat de groep werkende mantelzorgers op […]
Lees meer...
29 oktober 2023

Het Donorregister is door 10,7 miljoen volwassenen ingevuld

Bijna 4 op de 10 jongeren hebben nog geen keuze gemaakt Op 1 januari 2023 hadden 10,7 miljoen mensen van 18 jaar of ouder een eigen keuze ingevuld in het Donorregister. Daarvan gaven 4,8 miljoen mensen expliciet toestemming voor orgaandonatie, en 4,4 miljoen geen toestemming. Bijna 1,5 miljoen mensen hebben vastgelegd dat ze de beslissing […]
Lees meer...
16 oktober 2023

Palliatieve zorg en de Wmo

Palliatieve zorg is een essentieel aspect van de gezondheidszorg. Het bevordert de kwaliteit van leven van terminaal zieke patiënten en het helpt hen om waardig te sterven. Palliatieve zorg kan in ziekenhuizen, hospices maar ook in de thuissituatie verleend worden. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) kan hierin een belangrijke rol spelen. De Wmo 2015 […]
Lees meer...
15 oktober 2023

Zaterdag 21 Oktober 2023 organiseert Seniorenvereniging Waspik in samenwerking met SCC Den Bolder, Contour de Twern en met ondersteuning van Gemeente Waalwijk een informatiedag met als thema: "Langer Zelfstandig Thuis Blijven Wonen".Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de verschillende aspecten van duurzaam langer thuis wonen. De informatiedag heeft een beurskarakter met standhouders […]
Lees meer...
15 oktober 2023

Het Programma Gezonde Leefomgeving is van start gegaan

Een gezonde omgeving is schoon en veilig, beschermt tegen gezondheidsrisico’s en stimuleert beweging en ontmoeting Een gezonde leefomgeving voor iedereen. Dat is het doel van het Programma Gezonde Leefomgeving (PGLO). Een gezonde omgeving is schoon en veilig, beschermt tegen gezondheidsrisico’s en stimuleert beweging en ontmoeting. Het RIVM en ZonMw(Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) werken […]
Lees meer...
13 oktober 2023

Het seizoen van luchtweginfecties is begonnen

De meest voorkomende klachten van een luchtweginfectie zijn: hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus Hoewel er nog geen sprake is van een epidemie hoor je steeds meer mensen hoesten en snotteren. Het seizoen waarin luchtweginfecties rondgaan is begonnen. Er zijn verschillende virussen die een luchtweginfectie kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld het RS(respiratoir syncytieel)-virus, het griepvirus […]
Lees meer...
05 oktober 2023

Het duale karakter van Eenzaamheid

Onderstaand artikel van Sterre ten Houte de Lange vertelt een visie op eenzaamheid anno 2023 aan de hand van een onderzoek van Jan Willem van der Maat, eenzaamheidswetenschapper. ‘Je af en toe eenzaam voelen hoort bij het leven’ Eenzaamheid is een groot taboe. Terwijl het bij het leven hoort, stelt eenzaamheidsonderzoeker Jan Willem van de […]
Lees meer...
02 oktober 2023

Ouderen minder beperkt in dagelijkse handelingen dan 20 jaar geleden

Gemiddeld gaf 23 procent van de thuiswonende 75-plussers in de periode 2018-2022 aan beperkt te zijn in tenminste één alledaagse activiteit Rond 2020 waren minder thuiswonende 75-plussers beperkt in hun fysieke alledaagse handelingen dan twintig jaar eerder. Vooral traplopen en buitenshuis verplaatsen kostte hun naar eigen zeggen minder moeite. Met name minder 75-tot 85-jarigen ervoeren […]
Lees meer...
26 augustus 2023

Pensioen Ben Imholz biedt mogelijkheden voor ZoZW

Ben Imholz; sinds de oprichting, penningmeester van Stichting ZoZW, gaat met pensioen als internist binnen het ETZ. ETZ verliest daarmee een bijzondere medicus die niet eenvoudig te vervangen zal zijn en wij genieten van zijn extra inzet binnen ons bestuur. We betreuren het afscheid van voorbeeldig specialisme maar we weten dat hij verbonden en betrokken […]
Lees meer...
29 maart 2023

3e Zorgsymposium Succes

Op Dinsdag 21 Maart vond in de Raadzaal van het gemeentehuis van Waalwijk het 3e Zorgsymposium Waalwijk plaats. Er waren net genoeg zetels rond de ovale tafel om de 27 Zorgpartners aan te laten schuiven. Daaronder ook een aantal deelnemers vanuit de samenleving. De Vereniging van Ouderenbonden waren op uitnodiging ruim vertegenwoordigd met mensen vanuit […]
Lees meer...
02 maart 2023

Lieke Hesemans; beleidsmedewerkster ZoZW

Mogen wij voorstellen: Lieke Hesemans. Lieke is projectleider binnen de organisatie Zorgbelang Brabant – Zeeland. ZoZW heeft behoefte aan een professionele ondersteuning voor de uitvoering van het beleid. Lieke gaat hier in samenwerking met haar eigen team invulling aan geven. We zijn blij met de samenwerking en we zien deze relatie als een belangrijke verrijking […]
Lees meer...
02 maart 2023

Samenwerking ZoZW - Zorgbelang Brabant

Samenwerking ZoZW en Zorgbelang Brabant – Zeeland een feit. Vanaf 1 Maart werken stichting ZoZW en Zorgbelang Brabant – Zeeland samen. Daarbij ondersteunt Zorgbelang de uitvoering van het ZoZW-beleid. Het doel om in Waalwijk een representatieve Zorg- en Gezondheidscampus te realiseren vergt steeds mee inzet en organisatie. De hulp van een professionele medespeler was daarom […]
Lees meer...
28 november 2022

Nieuw bestuurslid

Met groot genoegen stellen wij u Kees de Jager voor als nieuw bestuurslid van ZoZW. Als voormalig huisarts in Sprang Capelle is hij altijd nauw betrokken geweest met de regionale Zorg. We beschouwen zijn komst niet alleen als zeer gewenst maar zeker ook als een forse versterking van ons team. We heten hem van harte […]
Lees meer...
25 oktober 2022

Dag van de Mantelzorg

Dag van de Mantelzorg. Wij willen u graag informeren over de Dag van de Mantelzorg. Deze dag is op donderdag 10 november. Op de dag van de Mantelzorg zetten wij de Mantelzorgers van de gemeente Waalwijk extra in het zonnetje.  Wat is Mantelzorg? Eén op de 4 inwoners in de gemeente Waalwijk is een mantelzorger. Mantelzorgers zijn […]
Lees meer...
10 oktober 2022

Plannen voor regionaal gezondheidscentrum en woningbouw  

Ziekenhuisterrein locatie ETZ Waalwijk verkocht   Het terrein en de gebouwen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan de Kasteellaan in Waalwijk zijn verkocht. Op termijn komen op deze plek een nieuw regionaal gezondheidscentrum en 195 woningen. Het ETZ en Mijzo investeren in de toekomst van de zorg in Waalwijk, samen met koper en ontwikkelaar Peters Projectontwikkeling […]
Lees meer...
19 september 2022

IJslandse jongeren het gezondst !

"Hoe zijn IJslandse tieners van de grootste drinkers en rokers in Europa veranderd naar de gezondste in 20 jaar? Traditioneel was het onderzoek gericht op individuele gedragsverandering: tieners zich laten onthouden van alcohol of drugs. Maar de campagneleiders in IJsland geloofden dat de focus op "nee zeggen" de kern miste. ... Wat als drugs- en […]
Lees meer...
12 augustus 2022

Tini Voogd overleden.

Met grote verslagenheid hebben wij gister kennisgenomen van het overlijden van ons zeer gewaardeerd bestuurslid TINI VOOGD We verliezen met hem een bijzondere man met een zeer sterke betrokkenheid en verbondenheid met onze stichting en haar doelen. Als prachtige Mens en als bestuurslid gaan we hem enorm missen als een man met een kritische beschouwing […]
Lees meer...
27 juli 2022

Positieve Gezondheid

De Zorg in Nederland kenmerkt zich steeds sterker als een gebied waarin zelfredzaamheid een belangrijke rol speelt. Een hulpvraag is niet meer een vanzelfsprekendheid om direct een scala aan hulpbronnen aan te boren. De Nederlander wordt vriendelijk doch dringend verzocht om eerst eens bij zichzelf te raden te gaan of de hulpvraag wérkelijk professionele hulp […]
Lees meer...
24 juni 2022

2e Zorgsymposium Waalwijk was een succes!

Het 2e Zorgsymposium Waalwijk op Donderdag 23 Juni j.l. was wederom een groot succes. Het is inmiddels duidelijk dat alle stakeholders een grote betrokkenheid hebben met de regionale en landelijke Zorgkwaliteit. Zij hebben de intentie om proactief in te zetten op programma's die de ontwikkeling ondersteunen en vormen. Patiëntenparticipatie en Positieve Gezondheid spelen daarin belangrijke […]
Lees meer...
29 mei 2022

2e Zorgsymposium Waalwijk

Donderdag 23 Juni a.s. vindt in de Raadzaal van het Gemeentehuis Waalwijk het 2e Zorgsymposium plaats. Het 1e werd op 7 Oktober 2021 gehouden en daar bleek uit de animo dat er onder de zorginstanties een behoefte is voor structureel overleg ten bate van de ontwikkelingen en de kwaliteit van de regionale Zorg. Dit tekent de professionele […]
Lees meer...
18 maart 2022

ZoZW blij met publicaties

Afgelopen week verschenen op 9 maart 2022 een tweetal artikelen in het Brabants Dagblad en het Weekblad over de plannen van het ETZ en de gemeente aangaande de gebiedsontwikkeling van het huidige ziekenhuis terrein aan de Kasteellaan in Waalwijk. De Stichting kijkt met gepaste trots terug op haar inspanningen sinds de oprichting op 17 oktober 2019. […]
Lees meer...
18 maart 2022

Lokale pers volgt ZoZW

Het belang van goede Zorg dringt steeds verder door tot de Gemeenschap dank zij de aandacht die de lokale pers schenkt aan het onderwerp. De ontwikkelingen van het ETZ Waalwijk worden op de voet gevolgd waarbij de inzet van Stichting ZoZW in relatie wordt gebracht. De samenwerking tussen ZoZW en de verbonden Zorg-partners vormt een […]
Lees meer...
16 maart 2022

Nieuwsbericht verandert negatief stigma.

Het nieuwsbericht over de ontwikkelingen van en rond het ETZ Waalwijk is goed ontvangen door de inwoners. Door het bericht waarin wordt bevestigd dat het ETZ Waalwijk, in tegenstelling tot ontmanteling, wordt uitgebreid met een volwaardige diagnostiek en polikliniek zorgt voor een verbetering van het negatieve stigma vanuit de lokale bevolking. Het algemene beeld was […]
Lees meer...
14 maart 2022

"ZORG" prominent aanwezig in Debat.

Donderdag 10 Maart 2022 was de dag waarop het Gemeenteraad-verkiezingsdebat Waalwijk plaatsvond. Plaats van handeling; Jongerencentrum Tavenu aan de Taxandriaweg. Alle fracties waren aanwezig, elk met een kleine afvaardiging van hun achterban. Met elkaar een goed gevulde zaal met betrokken luisteraars en gedreven sprekers die onder aanvoering van een uitstekende stalmeester, 6 onderwerpen met elkaar […]
Lees meer...
05 februari 2022

ZoZW ontvangt cheque van GroenLinksaf Waalwijk

Op 5 Februari 2022 ontving ZoZW een financiële ondersteuning van de Waalwijkse coalitiepartij GroenLinksaf. Deze politieke partij ondersteunt elk jaar een 'goed doel' met een aantoonbaar maatschappelijk karakter. De doelstellingen van ZoZW vallen daaronder met hun inzet om de kwaliteit van de lokale Zorg te beschouwen, te evalueren en desgewenst te helpen ontwikkelen in nauwe […]
Lees meer...
12 januari 2022

Persbericht ETZ November 2021 en betrokkenheid ZoZW

 Verkenning mogelijkheden om huidige gebouw te vervangen door nieuwbouw ETZ onderstreept belang ziekenhuis Waalwijk  Patiënten kunnen ook de komende jaren in locatie ETZ Waalwijk terecht voor poliklinische en niet-complexe zorg, eenvoudige diagnostiek en chronische vervolgzorg. De raad van bestuur van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) volgt hiermee het advies op van een interne werkgroep die in […]
Lees meer...
11 januari 2022

Onze gesprekspartners

De kracht van een collectief bepaalt de resultaten van de samenwerking.Communicatie is de belangrijkste kwaliteit binnen een organisatieverband en ZoZW is blij met de gesprekspartners waarmee zij de doelstellingen kan bepalen en evalueren. En het aantal partners breidt zich steeds uit zoals te zien is op onze Netwerk pagina waar u zowel de logo's als […]
Lees meer...
11 januari 2022

1e Zorgsymposium Waalwijk

Op 7 Oktober 2021 organiseerde ZoZW in samenwerking met het ETZ het 1e Zorgsymposium voor Waalwijk en omstreken.Daarbij waren de meeste belangrijke zorg-stakeholders aanwezig.Centraal stond de zorgvisie 2.0 van het ETZ in relatie tot de samenwerking met de stakeholders.Uit de lezingen, gevolgd door een debat, bleek dat er een ruime interesse is om efficiënt met […]
Lees meer...
envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram