+31 612 345 678
bestuur@zozw.nl
12 januari 2022

Persbericht ETZ November 2021 en betrokkenheid ZoZW

 Verkenning mogelijkheden om huidige gebouw te vervangen door nieuwbouw

ETZ onderstreept belang ziekenhuis Waalwijk 

Patiënten kunnen ook de komende jaren in locatie ETZ Waalwijk terecht voor poliklinische en niet-complexe zorg, eenvoudige diagnostiek en chronische vervolgzorg. De raad van bestuur van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) volgt hiermee het advies op van een interne werkgroep die in een notitie heeft vastgelegd welke zorg in Waalwijk geboden moet worden. “Sluiten van locatie ETZ Waalwijk is nooit overwogen”, benadrukt ETZ-bestuurder Gerard van Berlo. De notitie is opgesteld vanuit het perspectief van patiënten, huisartsen en medisch specialisten. Door de vergrijzing en de groei van het aantal inwoners in de regio Waalwijk, is het belangrijk dat kwalitatief goede ziekenhuiszorg op korte afstand wordt aangeboden. Dit sluit aan bij de zorgvisie van het ETZ: ‘Dichtbij wat kan, centraal wat moet’. Voor huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, etc. is het belangrijk dat ze patiënten gemakkelijk naar het ziekenhuis in Waalwijk kunnen verwijzen. Want door de vergrijzing neemt de mobiliteit van ouderen af. “In de medische staf is breed draagvlak en enthousiasme om op locatie ETZ Waalwijk goede zorg dichtbij de patiënt te leveren” aldus Andy van Veen, MKA-chirurg en vicevoorzitter van de medische staf. De medisch specialisten willen vanuit Waalwijk de samenwerking met de huisartsen en andere ketenpartners versterken. Want netwerkzorg is volgens de ETZ-specialisten de beste manier om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te kunnen bieden. Bij netwerkzorg draait het om de samenwerking tussen de patiënt en zorgverleners, tussen zorgverleners onderling en tussen zorgorganisaties.

Nieuwbouw Gerard van Berlo bevestigt dat locatie ETZ Waalwijk ongewijzigd belangrijk voor het ETZ is. “Veel patiënten gaan graag naar onze vestiging in Waalwijk. Dat geldt niet alleen voor de inwoners van de regio Waalwijk, ook voor mensen die aan de noordzijde van Tilburg wonen. Zij waarderen het kleinschalige karakter van het ziekenhuis, de korte loopafstanden en de ruime, gratis parkeermogelijkheden.” Voor het ETZ reden om verder in ETZ Waalwijk te investeren. Zo wordt onderzocht of de herplaatsing van een CT-scanner financieel haalbaar is. Verder zijn er plannen om het bestaande gebouw flink onder handen te nemen. Van Berlo: “We overwegen zelfs om het huidige gebouw te vervangen door nieuwbouw, op dezelfde plek. De mogelijkheden worden momenteel samen met Mijzo en de gemeente Waalwijk verkend.” Zorgaanbieder Mijzo biedt al in ETZ Waalwijk geriatrische revalidatiezorg aan en wil deze zorg graag hier uitbreiden, en de samenwerking in de keten verder intensiveren. 

Zorgboulevard Verder verplaatst ETZ de behandeling van dialysepatiënten van Het Koetshuis naar ETZ Waalwijk, voor een compleet zorgaanbod onder één dak. Op termijn zou nieuwbouw ook ruimte kunnen bieden aan andere zorgaanbieders, via een zorgboulevard. Met plek voor de reeds aanwezige huisartsenpost, maar ook voor bijvoorbeeld een huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapeut en andere paramedische beroepen. Het ETZ heeft de plannen voor locatie ETZ Waalwijk gedeeld met de gemeente Waalwijk en de stichting ‘Zorgen om onze Zorg in Waalwijk’. Het ziekenhuis blijft met zowel gemeente als stichting in gesprek bij de verdere uitwerking van de plannen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

envelopephone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram